نقش پژوهش و تحقیقات به عنوان ابزار کلیدی در ایجاد تغییر و بازسازی کشورها انکار ناپذیر بوده و توسعه اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور بدون سرمایه گذاری در بخش پژوهش ” علم و فناوری ” امری بی حاصل می باشد. در این میان نقش مراکز و شرکت های تحقیقاتی در کنار دانشگاه ها در جهت تولید و انتشار علم و فناوریهای روز دنیا از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا با اعتقاد به این مهم، مرکز تحقیقات و توسعه ” سهاالکترونیک “ علاوه بر انجام تحقیقات کاربردی توسط کارشناسان خود در زمینه های فعالیت خود ( فناوریهای ردیابی و شناسایی همچون فناوری بارکد، فناوری RFID، اتوماسیون صنعتی، صدور فرمان و جمع آوری داده از محیط، GPS و… ) ، در صدد ترغیب و تشویق دانشجویان، اساتید و سایر متخصصین به انجام تحقیقاتی در راستای بر طرف نمودن مشکلات و ایجاد ساختار فناوری اطلاعات در مراکز صنعتی و نیز بنگاه های اقتصادی کشور می باشد. همچنین بدین منظور از کلیه علاقه مندان به مشارکت در این مهم در محیطی علمی و عملی نیز دعوت بعمل می آورد.